privacy policy huisjehurenmethond.nl

Privacy Policy

Huisjehurenmethond.nl is verantwoordelijk voor een gedegen datamanagement en houdt zich aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in Nederland en de Europese Unie. Wij beschermen de privacy van jou als bezoeker en handhaven de veiligheid van eventueel ontvangen, persoonlijke gegevens.

Het gebruik van persoonsgegevens

Als je er voor kiest om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Huisjehurenmethond.nl, wordt je gevraagd om persoonlijke basisgegevens te verstrekken, zoals je voornaam en e-mailadres. De door jou verstrekte informatie wordt door ons absoluut niet beschikbaar gesteld voor het verspreiden van spam, gebruik door derden of andere ‘illegale’ praktijken. De ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om je de nieuwsbrief naar je toe te sturen. Wij delen geen gegevens met vertrouwde partners of andere partijen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten third-party cookies. Deze worden beschouwd als “niet-essentiële cookies” onder de wetgeving voor gegevensprivacy. Veel van deze cookies worden gebruikt als trackingcookies en zijn gegarandeerd onschuldig en ongevaarlijk.

Links naar andere websites

Op onze website sturen we je vaak door naar andere websites. Houd er dus rekening mee dat wanneer je klikt op één van deze links, je Huisjehurenmethond.nl mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet in ons beheer is. Deze websites kunnen onafhankelijk van ons, informatie over jou verzamelen. Mocht je dit vervelend vinden, dan raden we je aan om de privacyverklaring van deze sites te lezen. Hun privacy beleid kan verschillen met die van ons.

Disclaimer

We besteden dagelijks veel tijd en liefde aan het onderhouden van onze website. Echter kunnen wij met Huisjehurenmethond.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van informatie op onze website. Denk bijvoorbeeld aan vakantiehuisjes die hun voorwaarden hebben aangepast en die bij ons op de website nog niet helemaal up to date zijn. Huisjehurenmethond.nl aanvaardt dus ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site. Reacties en meningen die geuit worden op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteurs en/of gebruikers en (noodzakelijkerwijs) niet die van de webmaster, de internetprovider of Huisjehurenmethond.nl.

Verder kan Huisjehurenmethond.nl er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou geraadpleegd word. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Huisjehurenmethond.nl behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.